لینک برگشت >>
 • مزایده تاکسی 133 676-مزایده تاکسی 13308 مهر

  با اختیارحاصله از بند 5 و 8 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، به شهرداری طرقبه اجازه داده می شود تا نسبت به مزایده مرکز تاکسی 133 به صورت اجاره سه ساله به بخش خصوصی از طریق عموم با اولویت بومی ها، اقدام نماید. ضمناً مقرر شد قبل از اعلام عمومی، شرایط مزایده به شورای شهر اطلاع داده شود.

  بیشتر بخوانید
 • گزارش حسابرسی شهرداری سال 97 653-گزارش حسابرسی شهرداری سال 9701 مهر

  با اختیارحاصله از بند 9 و 12 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، گزارش حسابرسی شهرداری سال 97 توسط موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نگر سیستم (حسابداران رسمی) مورد تائید قرار گرفت.

  بیشتر بخوانید
 • نرخ نامه خدمات گردشگری مجموعه چالیدره سال 98 640-نرخ نامه خدمات گردشگری مجموعه چالیدره سال 9825 شهریور

  با اختیارحاصله ازبند 26 و 30 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی، به شهرداری طرقبه اجازه داده می شود تا نسبت به اجرای نرخ نامه خدمات ارائه شده به شرح جدول ذیل اقدام نماید:

  بیشتر بخوانید
 • خرید پایه چراغ برای بلوار امام رضا(ع) 639-خرید پایه چراغ برای بلوار امام رضا(ع)24 شهریور

  با اختیارحاصله از بند 8 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، به شهرداری طرقبه اجازه داده می شود تا نسبت به خرید 35 عدد پایه چراغ 14 متری با برآورد ریالی 3/325/000/000 ریال از شرکت حسام صنعت شرق از طریق ترک تشریفات مناقصه بدلیل محدودیت زمانی اجرای کار ، حسن سابقه در کارهای قبل و صرفه و صلاح شهرداری اقدام نماید.

  بیشتر بخوانید
 • هبه به خیمه الحسین حصار 638-هبه به خیمه الحسین حصار24 شهریور

  با اختیارحاصله از بند 10 ماده 55 قانون شهرداری ها، به شهرداری طرقبه اجازه داده می شود تا نسبت به هبه مبلغ پنجاه میلیون ریال به خیمه الحسین حصار جهت مرمت از محل ماده 17 اقدام نماید.

  بیشتر بخوانید
 • درخواست بنیاد کارآفرین و توسعه اشتغال شهرستان 626-درخواست بنیاد کارآفرین و توسعه اشتغال شهرستان20 شهریور

  با اختیارحاصله از بند 4 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، لایحه شماره 8108 مورخ 98/06/17 شهرداری طرقبه در خصوص درخواست شرکت بنیاد کارآفرین و توسعه اشتغال شهرستان مطرح و با توجه به عدم وجود متقاضی لازم با اجاره یکساله باقیمانده واحدهای تجاری پاساژ شهرداری به نرخ کارشناسی رسمی دادگستری با تنفس 45 روزه جهت تجهیز و مرمت پس از برگزاری مزایده موافقت گردید. تبصره: منظور از تنفس 45 روزه، عدم اخذ اجاره در این مدت می باشد.¬

  بیشتر بخوانید
 • واگذاری یک واحد به دفتر نمایندگی حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس طرقبه 608-واگذاری یک واحد به دفتر نمایندگی حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس طرقبه14 شهریور

  با اختیارحاصله از بند 8 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، به شهرداری طرقبه اجازه داده می شود تا نسبت به در اختیار گذاشتن یک واحد 12 متری شماره 3 از طبقه اول پاساژ شهرداری جهت دفتر نمایندگی حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس طرقبه اقدام نماید.

  بیشتر بخوانید
 • هبه به مسجد صاحب الزمان(عج) و مسجد جامع طرقبه 607-هبه به مسجد صاحب الزمان(عج) و مسجد جامع طرقبه14 شهریور

  با اختیارحاصله از بند 10 ماده 55 قانون شهرداری ها، به شهرداری طرقبه اجازه داده می شود تا نسبت به هبه مبلغ 145/200/000 ریال به مسجد صاحب الزمان(عج) و مبلغ 132/000/000 ریال به مسجد جامع طرقبه جهت تنظیف سرویس های بهداشتی اقدام نماید.

  بیشتر بخوانید
 • قرارداد با شرکت مهندسین مشاور شهر پارت 606-قرارداد با شرکت مهندسین مشاور شهر پارت14 شهریور

  با اختیارحاصله از بند 8 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، به شهرداری طرقبه اجازه داده می شود تا نسبت به انعقاد قرارداد امکان سنجی اراضی پیرامونی شهر طرقبه با شرکت مهندسین مشاور شهر پارت با حق الزحمه 4 میلیارد ریال از طریق ترک تشریفات مناقصه به دلایل ذیل، اقدام نماید. 1) حسن سابقه در کارهای قبلی 2) صرفه و صلاح شهرداری

  بیشتر بخوانید
 • توافق نامه فی مابین شهرداری و احمد زورمند باغبان 605-توافق نامه فی مابین شهرداری و احمد زورمند باغبان14 شهریور

  با اختیارحاصله از بند 14 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، به شهرداری طرقبه اجازه داده می شود تا نسبت به اجرای لایحه شماره 7953 مورخ 98/06/13 منضم به توافق نامه شماره 7935 مورخ13/6/98فی مابین شهرداری طرقبه وآقای احمد زورمند باغبان با موضوع واگذاری 5/177 متر زمین متعلق به شهرداری ناشی از جابجایی طرح های مصوب شهری با کارشناسی صورت گرفته، اقدام نماید.

  بیشتر بخوانید