لینک برگشت >>
  انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر۱۳۹۸/۰۶/۲۷

  متن مصوبه  با اختیارحاصله ازماده 18 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1/3/75 و اصلاحات بعدی، بدینوسیله انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر طرقبه در دوره پنجم مطرح و به شرح زیر به تصویب رسید:

  1. جناب آقای محمد غلامی                         رئیس شورا
  2. جناب آقای جواد عابدینی طرقبه           نائب رئیس شورا
  3. جناب آقای محمد رجب زاده مقدم        منشی شورا
  4. جناب آقای حسین ثابت گلستانی             خزانه دار شورا
  5. جناب آقای محمد عابد خراسانی            عضو شورا