لینک برگشت >>
  فروش املاک مازاد بر نیاز شهرداری از طریق مزایده عمومی فروش املاک مازاد بر نیاز شهرداری از طریق مزایده عمومی۱۳۹۶/۱۰/۰۳


  متن مصوبه

   


  با اختیارحاصله از ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، به شهرداری طرقبه اجازه داده می شود تا نسبت به فروش املاک مازاد بر نیاز خود از طریق مزایده عمومی به شرح زیر اقدام نماید:

  1. پلاک 4519/4310/10 به آدرس بلوار امام خمینی(ره) جنب CNG
  2. پلاک 4520/4310/10 به آدرس بلوار امام خمینی(ره) جنبCNG