لینک برگشت >>
    فوریت بازگشایی بلوار امام رضا(ع) فوریت بازگشایی بلوار امام رضا(ع)۱۳۹۶/۱۲/۱۳

    متن مصوبه:


    با اختیارحاصله ازبند 2 و 23 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، با لایحه شماره 15067 مورخ 96/12/13 موافقت گردید و مقررشد درصورت نیاز به اعمال ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، هماهنگی لازم با شورای اسلامی شهر صورت پذیرد.