لینک برگشت >>
    کمک به برگزاری جشن نیکوکاری کمک به برگزاری جشن نیکوکاری۱۳۹۶/۱۲/۲۸

    متن مصوبه:


    با اختیار حاصله از بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، با هبه مبلغ ۵۰ میلیون ریال به کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان طرقبه شاندیز از محل ماده 17 بابت کمک به ایتام و نیازمندان طرقبه اقدام نمایند.