لینک برگشت >>
    30 درصد تخفیف نقدی تا مورخ 96/12/12 30 درصد تخفیف نقدی تا مورخ 96/12/12۱۳۹۶/۱۰/۲۵

    متن مصوبه


    با اختیارحاصله از ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، به شهرداری طرقبه اجازه داده می شود تا با عنایت به فرا رسیدن ایام ا... دهه فجر و به جهت رفاه حال شهروندان از تاریخ 96/11/12 لغایت 96/12/12 بمدت یکماه نسبت به اعمال 30 درصد تخفیف کل بدهی بجز عوارضات قانونی به مودیانی که تمایل به پرداخت بدهی خود بصورت نقدی به شهرداری را دارند، اقدام نماید.