کشتارگاه مشترک دام شهرستانی در غرب مشهد ایجاد می‌شود