یادی از شهید علی صیاد شیرازی که «صیاد دل‌ها» بود | سردار ایران، سرباز اسلام