جلسه همفکری اعضای شورای شهر و شهردار طرقبه با نماینده مجلس شورای اسلامی