زیارت با طعم گردشگری / تشرف بیش از 2 میلیون زائر به حرم امامزادگان طرقبه در طی سال