گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از جشن نوروزگاه طرقبه