نخستین ساختمان فرهنگسرای محلات در محله طرقدر تا پایان سال به بهره برداری می رسد.