حضور اعضای شورای شهر در مدرسه محله طرقدر به مناسبت روز دانش آموز