شورای اسلامی شهر طرقبه
چهارشنبه, ۲۷ تیر , ۱۴۰۳
شعار سال 1402
درباره شورای شهر طرقبه
درباره شورای شهر طرقبه

متن بزودی قرار میگیرد...

جواد عابدینی طرقبه
جواد عابدینی طرقبه
رئیس شورای اسلامی طرقبه
اطلاعات بیشتر
سید احمد پورموسوی طرقبه
سید احمد پورموسوی
نائب رئیس شورای اسلامی شهر طرقبه
اطلاعات بیشتر
محمد حسین بافنده طرقبه
محمدحسین بافنده
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و عمران شهری
اطلاعات بیشتر
فرزانه تشتریان
فرزانه تشتریان
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و حقوقی
اطلاعات بیشتر
امین گلکار
امین گلکار
خزانه دار و حسابرس
اطلاعات بیشتر

تاریخچه شورای اسلامی شهر طرقبه

متن بزودی قرار میگیرد...

دوره ششم شورای اسلامی شهر طرقبه
دوره پنجم شورای اسلامی شهر طرقبه
دوره چهارم شورای اسلامی شهر طرقبه
دوره سوم شورای اسلامی شهر طرقبه
دوره دوم شورای اسلامی شهر طرقبه
دوره اول شورای اسلامی شهر طرقبه