شورای اسلامی شهر طرقبه
چهارشنبه, ۲۷ تیر , ۱۴۰۳
شعار سال 1402
کمیسیون برنامه، بودجه و عمران شهری
درباره کمیسیون برنامه، بودجه و عمران شهری

متن بزودی قرار میگیرد...

محمد حسین بافنده طرقبه
محمدحسین بافنده
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و عمران شهری
اطلاعات بیشتر
امین گلکار
امین گلکار
نائب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و عمران شهری
اطلاعات بیشتر
سید احمد پورموسوی طرقبه
جواد عابدینی طرقبه
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و عمران شهری
اطلاعات بیشتر
اخبار کمیسیون
مصوبات کمیسیون