شورای اسلامی شهر طرقبه
چهارشنبه, ۲۷ تیر , ۱۴۰۳
شعار سال 1402
کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و حقوقی
درباره کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و حقوقی

متن بزودی قرار میگیرد...

فرزانه تشتریان
فرزانه تشتریان
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و حقوقی
اطلاعات بیشتر
امین گلکار
محمدحسین بافنده
نائب رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و حقوقی
اطلاعات بیشتر
سید احمد پورموسوی طرقبه
سید احمد پورموسوی
عضو کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و حقوقی
اطلاعات بیشتر
اخبار کمیسیون
مصوبات کمیسیون