شورای اسلامی شهر طرقبه
جمعه, ۱۷ آذر , ۱۴۰۲
شعار سال 1402
دستاوردها
۰۲/۰۴/۲۵

کمیسیون ماده۷ قانون شهرداری

امروزه اهمیت و نقش درختان در حیات شهرها، پایداری آن ها و تأثیرات طبیعی و فیزیکی آن در سیستم شهر و بازدهی های مختلف اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی آن بر کسی پوشیده نیست. از سوی دیگر گسترش روزافزون ساخت و سازهای شهری باعث افزایش احتمال قطع بی رویه درختان شده است. یکی از وظایف اصلی […]

مشاهده خبر »