شورای اسلامی شهر طرقبه
چهارشنبه, ۲۷ تیر , ۱۴۰۳
شعار سال 1402
کمیسیون ماده۷ قانون شهرداری

کمیسیون ماده۷ قانون شهرداری

تاریخ ارسال : ۰۲/۰۴/۲۵ نویسنده :

امروزه اهمیت و نقش درختان در حیات شهرها، پایداری آن ها و تأثیرات طبیعی و فیزیکی آن در سیستم شهر و بازدهی های مختلف اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی آن بر کسی پوشیده نیست. از سوی دیگر گسترش روزافزون ساخت و سازهای شهری باعث افزایش احتمال قطع بی رویه درختان شده است. یکی از وظایف اصلی شهرداری ها، نگهداری و نظارت بر فضای سبز عمومی و شهری است. کمیسیون ماده ۷ قانون گسترش و حفظ فضای سبز شهری در شهرداری با همین رویکرد تشکیل شده است.
مهم ترین و اصلی ترین وظیفه کمیسیون تشخیص باغات، نظارت بر اجرای قوانین است. علاوه بر این کمیسیون تشخیص باغات یا کمیسیون ماده ۷ ، مرجع تصمیم گیر درخصوص قطع یا جابجایی درختانی است که در پروژه های عمرانی، معارض شناخته می شوند.
شهرداری براساس قانون موظف می باشد هنگام صدور پروانه ساختمانی برای عرصه با مساحت بیش از ۵۰۰ متر مربع در محدوده شهر، نظر کمیسیون تشخیص باغات را دریافت نماید.

🔻 ترکیب اعضای کمیسیون ماده ۷:
– یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر به انتخاب شورا
– یک نفر از قضات دادگستری
– یک نفر از معاونین شهرداری به انتخاب شهردار
– مسئول فضای سبز شهرداری به عنوان دبیر کمیسیون می باشد

🔸نماینده شورای اسلامی شهر طرقبه در این کمیسیون، جناب آقای امین گلکار می باشد