شورای اسلامی شهر طرقبه
جمعه, ۱ تیر , ۱۴۰۳
شعار سال 1402
بازگشایی بلوار امام رضا (ع) – توافقنامه شهرداری و شرکت شهدریزان

بازگشایی بلوار امام رضا (ع) – توافقنامه شهرداری و شرکت شهدریزان

تاریخ ارسال : ۰۲/۰۵/۱۰ نویسنده :