شورای اسلامی شهر طرقبه
جمعه, ۱۷ آذر , ۱۴۰۲
شعار سال 1402
بازگشایی بلوار امام رضا (ع) – توافقنامه شهرداری و آقایان بیجاری و حسینی

بازگشایی بلوار امام رضا (ع) – توافقنامه شهرداری و آقایان بیجاری و حسینی

تاریخ ارسال : ۰۲/۰۵/۱۰ نویسنده :