شورای اسلامی شهر طرقبه
چهارشنبه, ۲۷ تیر , ۱۴۰۳
شعار سال 1402
بازگشایی بلوار امام رضا (ع) – توافقنامه شهرداری طرقبه و آقای مصطفی بندی

بازگشایی بلوار امام رضا (ع) – توافقنامه شهرداری طرقبه و آقای مصطفی بندی

تاریخ ارسال : ۰۲/۰۳/۱۰ نویسنده :