شورای اسلامی شهر طرقبه
چهارشنبه, ۲۷ تیر , ۱۴۰۳
شعار سال 1402
صلحنامه فی مابین ورثه مرحوم شهربانو باغتره کار و شهرداری طرقبه

صلحنامه فی مابین ورثه مرحوم شهربانو باغتره کار و شهرداری طرقبه

تاریخ ارسال : ۰۲/۰۱/۲۰ نویسنده :