شورای اسلامی شهر طرقبه
جمعه, ۱۷ آذر , ۱۴۰۲
شعار سال 1402
مصوبه تأمین اعتبار جهت اجرای پل دوم حصار

مصوبه تأمین اعتبار جهت اجرای پل دوم حصار

تاریخ ارسال : ۰۲/۰۵/۱۰ نویسنده :