شورای اسلامی شهر طرقبه
چهارشنبه, ۲۷ تیر , ۱۴۰۳
شعار سال 1402
نامگذاری سایت مسکن ملی طرقبه به نام “شهید سلیمانی”

نامگذاری سایت مسکن ملی طرقبه به نام “شهید سلیمانی”

تاریخ ارسال : ۰۲/۰۷/۱۳ نویسنده :

به پیشنهاد شورای اسلامی شهر طرقبه، سایت مسکن ملی طرقبه به نام “شهید سلیمانی” نام گذاری خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر طرقبه، سایت ۱۱ هکتاری مسکن ملی طرقبه که در جاده نقندر واقع گردیده است بنا به پیشنهاد شورای شهر طرقبه، به نام شهید والا مقام حاج قاسم سلیمانی نام گذاری خواهد گردید. همچنین سایت ۸ هزار متری واقع در اراضی پشت هتل بزرگ طرقبه که برای مسکن ملی طرقبه در نظر گرفته شده است به نام شهید باهنر به شورای مسکن شهرستان پیشنهاد گردیده است.

لازم به ذکر است اسامی پیشنهادی به فرمانداری شهرستان ارسال گردیده است تا در صورت تأیید، نام گذاری این دو سایت قطعی گردد.