شورای اسلامی شهر طرقبه
چهارشنبه, ۲۷ تیر , ۱۴۰۳
شعار سال 1402
بازدید میدانی اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار طرقبه از فضای پیرامونی مسجد جامع

بازدید میدانی اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار طرقبه از فضای پیرامونی مسجد جامع

تاریخ ارسال : ۰۳/۰۴/۰۳ نویسنده :

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر طرقبه ، طرح تحصیل حریم و بازگشایی بافت پیرامونی مسجد جامع طرقبه در بازدید اعضای شورای اسلامی ،شهردار طرقبه و کارشناسان شهرداری طرقبه مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت و طرح پیشنهادی مشاور جهت اجرا به ادارات مربوطه ابلاغ شد.