شورای اسلامی شهر طرقبه
چهارشنبه, ۲۷ تیر , ۱۴۰۳
شعار سال 1402
بلوار بهارستان شهرستان طرقبه با تصویب شورای شهرستان طرقبه و شاندیز به نام بلوار شهید جمهور رئیسی نامگذاری شد.

بلوار بهارستان شهرستان طرقبه با تصویب شورای شهرستان طرقبه و شاندیز به نام بلوار شهید جمهور رئیسی نامگذاری شد.

تاریخ ارسال : ۰۳/۰۳/۰۹ نویسنده :

سید احمد پور موسوی،گفت: سه شنبه هفته گذشته طی جلسه ای فوق العاده، از سوی شورای شهر طرقبه مصوب شد تا نام بلوار بهارستان که از محدوده میدان شهدای طرقبه به سمت جاغرق می‌باشد به نام بلوار شهید جمهور رئیسی نامگذاری شود و روز ۵شنبه نام جدید این بلوار ثبت شد.

عضو شورای شهر طرقبه افزود: شهرهای زیادینسبت به این موضوع اقدام کرده‌اند و مصوبه ای به منظور نامگذاری میدان، بلوار ، بزرگراه به نام رئیس جمهور شهید آیت الله رئیسی امضا کردند اما شهر طرقبه اولین شهری است که این مصوبه را اجرا کرده است و در حال حاضر بلوار بهارستان با تابلوی جدید بلوار شهید جمهور رئیسی در شهر ثبت شده است.

پور موسوی خاطرنشان کرد:این اقدام شورای شهر طرقبه در راستای تقدیر و فدردانی از اقدامات و خدماتی است که رئیس جمهور محبوبمان شهید آیت الله رئیسی به مردم داشتند و امیدواریم با این اقدام یاد رئیس جمهورمان همیشه در اذهان باقی بماند و برای آیندگان نیز خط ومشی باشد.