شورای اسلامی شهر طرقبه
چهارشنبه, ۲۷ تیر , ۱۴۰۳
شعار سال 1402
دیدار و گفتگوی مدیریت شهری طرقبه ، اعضای شورای اسلامی شهر و شهردارطرقبه با ریاست دادگستری و دادستان شهرستان طرقبه شاندیز

دیدار و گفتگوی مدیریت شهری طرقبه ، اعضای شورای اسلامی شهر و شهردارطرقبه با ریاست دادگستری و دادستان شهرستان طرقبه شاندیز

تاریخ ارسال : ۰۳/۰۴/۰۳ نویسنده :