شورای اسلامی شهر طرقبه
چهارشنبه, ۲۷ تیر , ۱۴۰۳
شعار سال 1402
سه دستگاه پل عابر پیاده در بلوار امام رضا (ع) طرقبه به رمپ مخصوص حمل دوچرخه برای عبور ایمن همشهریان دوچرخه سوار از عرض بلوار تجهیز گردید.

سه دستگاه پل عابر پیاده در بلوار امام رضا (ع) طرقبه به رمپ مخصوص حمل دوچرخه برای عبور ایمن همشهریان دوچرخه سوار از عرض بلوار تجهیز گردید.

تاریخ ارسال : ۰۲/۰۴/۲۴ نویسنده :