اخبار شورا

مصوبات
مصوبات

مصوبات

در راستای اطلاع رسانی عموم مردم و شهروندان از مصوبات عمومی مطرح شده در صحن علنی شورای اسلامی شهر طرقبه ، مقرر شد این مصوبات علاوه بر انتشار در رسانه های مختلف و به منظور دسترسی آسان و همیشگی در سایت شورا نیز درج شود. روابط عمومی و ارتباطات شورای اسلامی شهر طرقبه آمادگی دارد تا با دریافت نظرات و پیشنهادات شما در ادامه راه اطلاع رسانی و ارتباط دوسویه کارنامه قابل قبولی را ارائه نماید.
7+
تعداد مصوبات
مصوبات

اعضای شورا

گرافیک

کمی بیاندیشیم

شوراوند/ رسانه شهر طرقبه

اخبار شهر

تولید دانش بنیان ، اشتغال آفرین

شعار سال 1401

تماس با ما

تماس با ما

گالری تصاویر

کلیپ های آموزشی

ویدیوها