اعضای شورا

اخبار شورا

شوراوند/ رسانه شهر طرقبه

اخبار شهر

گالری تصاویر

مصوبات
مصوبات

مصوبات

در راستای اطلاع رسانی عموم مردم و شهروندان از مصوبات عمومی مطرح شده در صحن علنی شورای اسلامی شهر طرقبه ، مقرر شد این مصوبات علاوه بر انتشار در رسانه های مختلف و به منظور دسترسی آسان و همیشگی در سایت شورا نیز درج شود. روابط عمومی و ارتباطات شورای اسلامی شهر طرقبه آمادگی دارد تا با دریافت نظرات و پیشنهادات شما در ادامه راه اطلاع رسانی و ارتباط دوسویه کارنامه قابل قبولی را ارائه نماید.
7+
تعداد مصوبات
مصوبات
تماس با ما

تماس با ما

کلیپ های آموزشی

ویدیوها